Terms & Conditions

Inhoudsopgave

Artikel 1 - Identiteit van de ondernemer

Artikel 2 - Toepasselijkheid

Artikel 3 - Prijzen en betaling

Artikel 4 - Levering

Artikel 5 - Eigendomsvoorbehoud

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Artikel 7 - Garantie

Artikel 8 - Aansprakelijkheid

Artikel 9 - Overmacht

Artikel 10 - Toepasselijk recht en geschillen

Artikel 11 - Privacy

Artikel 12 - Intellectueel eigendom

Artikel 1 - Identiteit van de ondernemer

Vestigingsadres: 

Atelier Inspired by SUZ

Zandstraat 18

4101  EG Culemborg

+31 (0) 6 11 60 87 15

KvK-nummer: 55587801

Btw-nummer: NL194663085B02

Email: inspiredbysuz@gmail.com

Artikel 2 - Toepasselijkheid

2.1  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Inspired by SUZ en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Inspired by SUZ en consument.

2.2  Door een bestelling te plaatsen in de webshop van Inspired by SUZ verklaar je akkoord te gaan met de bijbehorende voorwaarden. Consument ontvangt hiervan een bevestiging per email.

2.3  Inspired by SUZ heeft te allen tijde het recht deze algemene voorwaarden en de inhoud van de website te wijzigen.

2.4  Inspired by SUZ heeft het recht een bestelling te weigeren en de overeenkomst zonder opgaaf van reden te ontbinden.

2.5  De gebruikte foto's dienen ter illustratie van het aanbod en kunnen licht verschillen van daadwerkelijke kleuren, mede afhankelijk van het type beeldscherm.

Artikel 3 - Prijzen en betaling

3.1  De in het aanbod genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

3.2  Binnen Nederland betaal je als consument €3,95 verzendkosten. Boven de €50,- betaal je geen verzendkosten.

3.3  Alle prijzen in de webshop zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen en/of typefouten.

3.4  Gewijzigde prijzen hebben geen invloed op reeds geplaatste bestellingen.

3.5  Betalingen dienen te geschieden via IDEAL.

Artikel 4 - Levering

4.1   Inspired by SUZ zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en uitvoeren van bestellingen van producten.

4.2  Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Inspired by SUZ kenbaar heeft gemaakt.

4.3  Inspired by SUZ streeft ernaar geplaatste bestellingen binnen 1 tot 2 werkdagen te verzenden. Uiteraard kan het voorkomen dat door omstandigheden de bestelling later aan PostNL wordt aangeleverd. Je wordt hiervan op de hoogte gebracht.

4.4  Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.

4.5  Inspired by SUZ is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of vertraging door PostNL.

4.6  Consument dient de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen 48 uur per e-mail te melden.

Artikel 5 - Eigendomsvoorbehoud

Het eigendom van de geleverde producten gaat pas over op de consument nadat hij het totale verschuldigde bedrag aan Inspired by SUZ heeft voldaan. Het risico van de producten gaat over op de consument op het moment van levering.

Artikel 6 - Herroepingsrecht

6.1  Bij Inspired by SUZ heb je als consument de mogelijkheid je bestelling terug te sturen binnen 14 dagen na besteldatum.

6.2  Wanneer je gebruik wilt maken van het herroepingsrecht stuur je een email naar inspiredbysuz@gmail.com met daarin:

-  het bestelnummer van de order waarop de herroeping van toepassing is

-  het product waarvoor je het herroepingsrecht wilt gebruiken

-  de reden van retour

6.3  Na bevestiging van Inspired by SUZ verstuur je het sieraad goed beschermd inclusief verpakking en aankoopbewijs naar:

Atelier Inspired by SUZ

Zandstraat 18

4101 EG Culemborg

LET OP! Het is alleen mogelijk een product te retourneren in originele, ongedragen en onbeschadigde staat. Inspired by SUZ heeft het recht beschadigde en/of gebruikte items te weigeren. Zowel de kosten als het risico van verzenden zijn bij een retournering voor rekening van de consument.

6.4  Na ontvangst van je retourzending wordt het bedrag binnen 14 dagen teruggestort op de bankrekening welke gebruikt is tijdens het plaatsen van de bestelling.

Artikel 7 - Garantie

7.1  Inspired by SUZ staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

7.2  Op alle sieraden van Inspired by SUZ geldt een garantietermijn van 1 jaar.

7.3  Om gebruik te maken van de garantie stuur je een foto en beschrijving van het sieraad samen met het aankoopbewijs naar inspiredbysuz@gmail.com om te kijken of het sieraad te repareren is. Als reparatie niet mogelijk is krijg je het aankoopbedrag terug in de vorm van een shop tegoed. Je kunt dit tegoed gebruiken voor een nieuwe bestelling binnen 6 maanden.

7.4  NIET onder de garantie vallen:

-  Eventuele verkleuring van het sieraad

-  Beschadigingen veroorzaakt doordat het sieraad gevallen is

-  De gevolgen van gebrekkige zorg en onderhoud

Artikel 8 - Aansprakelijkheid

8.1  Inspired by SUZ kan niet aansprakelijk gesteld worden voor klachten die ontstaan zijn door verkeerd gebruik van de items.

8.2  De inhoud van de webshop en overige uitingen van Inspired by SUZ zijn zeer zorgvuldig samengesteld. Inspired by SUZ kan echter niet uitsluiten dat bepaalde informatie niet juist en/of onvolledig is. Inspired by SUZ is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie, door haar onbedoeld verstrekt.

Artikel 9 - Overmacht

In geval van overmacht is Inspired by SUZ niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij de consument ontstane schade, behoudens en voor zover consument als gevolg van de overmacht situatie een voordeel heeft gehad dat hij bij correcte nakoming niet zou hebben gehad.

Artikel 10 -  Toepasselijk recht en geschillen

10.1  Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.

10.2  Het kan voorkomen dat je niet tevreden bent over een product en/of dienst. Neem dan zo snel mogelijk contact met Inspired by SUZ op, liefst per e-mail via: inspiredbysuz@gmail.com Inspired by SUZ zal dan zo spoedig mogelijk reageren.

Artikel 11 - Privacy

11.1  Indien je een bestelling plaatst bij Inspired by SUZ, heeft Inspired by SUZ je naam, factuur- en leveradres, telefoonnummer en je e-mailadres nodig. Deze worden uitsluitend gebruikt voor het versturen van je bestelling en het versturen van de mailinglist. Je kunt je afmelden van de mailinglist via inspiredbysuz@gmail.com

11.2  Inspired by SUZ doet er alles aan om de privacy van bezoekers en klanten te beschermen. Inspired by SUZ maakt gebruik van een veilige online verbinding. Betalingsgegevens worden niet opgeslagen en contactgegevens zijn vertrouwelijk.

Artikel 12 - Intellectueel eigendom  

Alle rechten voorbehouden. Het is niet toegestaan, zonder schriftelijke toestemming, tekst- en/of beeldmateriaal te kopiëren van de website, webshop en hieraan gelinkte communicatie-uitingen van ondernemer om op te slaan, te publiceren, te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken.